Odstředivé čističe oleje slouží k čistění oleje vznětových motorů nákladních automobilů,traktorů,lokotraktorů a stabilních motorů,které jsou agregovány s různými stroji.S hlediska konstrukce se dělí na obtokové,kterými prochází jen část oleje dodávaného čerpadlem ( typy RHO) a plnoprůtokové,kterými prochází všechen olej dodávaný čerpadlem (typy RDP a RHP).
Čistění oleje se provádí působením odstředivé síly,způsobené otáčejícím se rototem.K otáčení rotoru se využívá reakční síly tlakového oleje,vystřikujícího z trysek umístěných na rotoru.Odstředivá síla nutí nečistoty,které jsou specificky těžší než olej,usadit se na vnitřní straně rotoru,kde vytváří vrstvu kalu.Vyčištěný olej,který vystřikuje tryskami,odtéká samospádem do motorové vany.
Množství čistěného oleje je závislé na jeho viskozitě,s klesající viskozitou oleje rostou otáčky rotoru čističe a tím i průtok oleje čističem.Čistič musí být namontován na motor ve svislé poloze.

rez1

Technické údaje a použití

Typ čističe Výkon čističe kg .min-1 Prac.tlak oleje kPa Max.teplota oleje C° Otáčky rotoru min-1 Použití
RHO 2b 4,5 145-590 120 7 500 Tatra 138,148
RHO 2d 4,5 290-590 120 8 330 Tatra 815,LIAZ
RHO 2e 4,5 290-590 120 8 330 LIAZ
RHO 3a,3b 8,9 290-590 120 6 975 stabilní motory
RHP 2a 340-590 105 7 000 traktory ZETOR
RDP 3a 15 200-590 105 6 000 ZETOR CRYSTAL

 

Katalogy dílů odstředivých čističů:

12345Copyright © STROJÍRNA VODŇANY spol. s. r.o. 2023
Vytvořilo webové studio Petr Stibor