Ventilátor

Rotor drtiče vytváří při provozu ventilační účinek,který se projevuje sáním na vstupu do drtiče a výtlakem vzduchu na výstupu z drtiče.S touto zákonitou skutečností je nutno počítat a pro dobrý chod drtiče je nezbytné nebránit dobrému odchodu vzduchu na výstupu z drtiče. Pokud tak neučiníme,bude na vstupu do drtiče vzduch vytvářet víry a bude bránit plynulému vstupu stébelnin do drtiče.Jako optimální jeví se odvádět nadrcený materiál pomocí vzduchového dopravníku.
Ve většině případů vystačíme s ventilátorem o výkonu elektromotoru 5,5 kW.Pouze v případě,že drcenou hmotu musíme dopravovat na větší vzdálenost,že drtič pracuje s velkým výkonem nebo že na vstupu do drtiče potřebujeme vytvořit větší sání ,je možno použít ventilátoru o příkonu 11 kW.

ventilator1ventilator2

 

Odlučovač – cyklon

Pro odloučení nadrcené hmoty od vzduchu,se kterým je tato hmota dopravována,slouží odlučovač (cyklon).Pro použití v kombinaci s uvedenými ventilátory se jako nejvhodnější jeví typ SVK 630.Nadrcená hmota vystupuje z odlučovače v jeho spodní části a padá zpravidla do míchacího šneku,vzduch pak je odváděn z horní části odlučovače a musí být potrubím odváděn mimo objekt.

odlucovac1

 Copyright © STROJÍRNA VODŇANY spol. s. r.o. 2024
Vytvořilo webové studio Petr Stibor