Drtiče slámy pro sklízecí mlátičky

Společnost vyrábí drtiče slámy pro následující sklízecí mlátičky:

  • ASP – 962 pro typ E 512
  • UT4 – 003 pro typ E 514
  • ASP – 614 pro typ E 524

Pohon všech typů drtiče je odvozen přímo od motoru řemeny přes dvě předlohy, u typu ASP – 614 přes jednu předlohu.K řemenici motoru se přidává další řemenice,ze které je prostřednictvím trojnásobného řemene poháněna prvá předloha.Zapínání pohonu je řešeno napínáním tohoto řemene volnou kladkou přímo z kabiny sklízecí mlátičky současně se zapínáním pohonu mlátičky.

32-206x300

Drtič je namontován na přidaném rámu a zůstává stále na jednom místě bez ohledu na to,zda je drtič v provozu nebo není.Vyřazení drtiče z provozu se provádí pákou na pravé straně stroje,kterou se překlopí klapky v krytu vytrásadel.Dále se táhlo,které ovládá zapínací spojku,přemístí z otvoru na drážku.Volba zda se bude nebo nebude drtit je velmi rychlá,trvá cca 1 minutu.

31-300x205

 

Drcená sláma je prostřednictvím rozptylovacídesky rozhozena na šíři záběru sklízecí mlátičky.Šíře rozhozu se reguluje změnou sklonu rozptylovací desky a nastavením jednotlivých křídel.

33-300x205

Při přejezdech sklízecí mlátičky po komunikacích se rozptylovací deska přiklopí na kryt vytřásadel.

34-300x200

Drtiče byly vyvíjeny ve spolupráci s výrobcem sklízecích mlátiček,kterým byl Kombinát Fortschritt Neustat in Sachsen a který zajistil potřebné úpravy,především zhotovení otvorů pro montáž drtičů.Tím je samotná montáž snadná a rychlá.Součástí dodávky drtiče jsou i všechny řemenice,řemeny a spojovací materiál.Konstrukce a provedení drtiče odpovídá nařízení vlády č.170/1997 Sb. a vyhlášce Ministerstva vnitra č.21/1996 Sb. v platném znění.Součástí technické dokumentace,dodávané se strojem,je i „Prohlášení o shodě“.

35

 

Návody k použití v PDF

Drtič slámy ASP – 962 pro E 512

Drtič slámy UT4 – 003 pro E 514

Drtič slámy ASP – 614 pro E 524Copyright © STROJÍRNA VODŇANY spol. s. r.o. 2024
Vytvořilo webové studio Petr Stibor